https://www.youtube.com/watch?v=I_mvZdLgebU

Over Dit Lijf

Wat is het effect en de impact van psychisch misbruik en seksueel geweld op de rest van je leven?

Ieder jaar opnieuw komen er volgens het landelijke Centrum Seksueel Geweld 100.000 nieuwe gevallen van seksueel geweld bij. Het merendeel van de mensen, die dit meemaken (jaarlijks 99.000 mensen), zwijgt daarover.

Sinds september 2016 volg ik fotografisch een jonge vrouw, in haar onderzoek naar haar complexe verleden en haar worsteling met de verwerking daarvan. In beeld zal haar waargebeurde verhaal over onrecht, vermissing en seksueel geweld in Nederland begin 2019  in boekvorm verschijnen.

Gevonden documentatiemateriaal wordt geanonimiseerd en op een bijzondere wijze samengevoegd met de gemaakte beelden van nu. Daar waar elementen in haar verhaal ontbreken, wordt verbeelding symbolisch toegepast.

Het boek vraagt aandacht voor de vrouwen en mannen, die dagelijks een eenzame strijd moeten leveren om in eigen lijf, leven en gedachten te kunnen overleven. Het biedt inzicht in de impact op een jong leven, veroorzaakt door onrecht, psychisch misbruik en seksueel geweld enerzijds en de manier waarop de samenleving, vanuit verschillende beroepsgroepen, daar mee omgaat anderzijds.

Tijdens FryslânPhoto (2018/2017) zijn de eerste beelden enthousiast ontvangen, door het geïnteresseerde publiek in Leeuwarden, de Europese Culturele Hoofdstad 2018, waarna in 2018 al snel tentoonstellingen volgden bij WG Kunst in Amsterdam en Galerie Sehnsucht in Rotterdam. Momenteel is de ontwerper en vormgever Syb Kuiper volop bezig met een bijzonder ontwerp voor dit boek. Het project is opgemerkt in San Francisco en heeft een prachtige review ontvangen van LensCulture. Tijdens de 12th Julia Margaret Cameron Award in Barcelona kreeg ‘ditlijf’  een eervolle vermelding.

Het boek is interessant voor zowel overlevers en hun naasten, als ook beroepsprofessionals, die met de thematiek van vermissing, psychisch misbruik en seksueel geweld te maken hebben. Het kan als instrument worden ingezet in de onderlinge communicatie tussen overlevers en beroepsprofessionals. Daarnaast is het boek interessant voor liefhebbers van fotografie en bijzondere vormgeving.

De boeklancering zal naar verwachting begin 2019 plaatsvinden. Rondom de boeklancering zal een foto expositie over dit project worden georganiseerd.

Op de hoogte blijven van Dit Lijf?

Noteer hier je mailadres met je naam dan ontvang je alle nieuwtjes, voortgangen en processen van Dit Lijf!

Vul je gegevens in